Thông báo chương trình Hội thảo “University Innovation in Teaching and Learning”

Nhằm thúc đẩy hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực giáo dục đại học, đặc biệt là về vấn đề đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học trong bối cảnh đầy thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU Center for Teaching Exellence – CTE ) và Đại học Queensland, Úc (qua Institute for Teaching and Learning Innovation) phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề: “University Innovation in Teaching and Learning”.
Nội dung của Hội thảo bao gồm các vấn đề về đổi mới hoạt động giảng dạy, sự thích ứng của giáo dục trước những thay đổi trong giáo dục đại học trong bổi cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; chia sẻ của các chuyên gia từ Đại học Queensland về một số phương pháp dạy học hiện đại: blended learning, active learning… , kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới hoạt động giảng dạy tại Đại học Queensland, các trao đổi, chia sẻ về cách tiếp cận, phương pháp, các thực hành đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN trong thời gian qua.

 

Thông tin diễn giả: http://bit.ly/35RDRdH
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thầy/Cô vui lòng đăng ký tham gia Hội thảo tại: https://forms.gle/k3D4PqPZ2AKAuBH88
📌Thời gian: 8.30 – 11.30 ngày 04/12/2019 (Sáng thứ Tư)
📍Địa điểm: Phòng 901, Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Liên hệ: Ms.Tuyết Anh 0388.968.381
Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply