Thông báo khóa học “Thiết kế bài giảng video phục vụ dạy học trực tuyến”

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (CTE) thông báo khóa học “Thiết kế bài giảng video phục vụ dạy học trực tuyến”:
Khóa học này nằm trong chuỗi tọa đàm và tập huấn do CTE triển khai từ tháng 09/2020 nhằm hỗ trợ giảng viên, giáo viên tại ĐHQGHN về công nghệ và phương pháp trong triển khai đào tạo trực tuyến và kết hợp (Theo CV số 106/ĐBCL-HTGD v/v Điều chỉnh thời hạn dự thi Giải thưởng Đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN ngày 09/09/2020 gửi các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN).
1️⃣ Mục tiêu khóa học:
– Giúp thầy/cô lựa chọn nội dung xây dựng bài giảng video phù hợp với kế hoạch và chiến lược dạy học.
– Sử dụng thành thạo công cụ ghi màn hình Loom, PowerPoint để xây dựng video bài giảng.
– Xây dựng và hoàn thiện bài giảng video cho các nội dung bài học.
2️⃣ Nội dung chính:
  • Buổi 1: Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Loom, PowerPoint trong xây dựng video (trực tuyến).
  • Buổi 2: Sử dụng bài giảng video trong các hoạt động dạy học trực tuyến (trực tuyến).
  • Buổi 3: Thực hành xây dựng video cho một nội dung bài giảng video (trực tuyến).
  • Buổi 4: Hoàn thiện và cập nhật bài giảng video (trực tiếp).
3️⃣ Hình thức tổ chức: trực tuyến và trực tiếp, cụ thể:
– Giảng viên tham gia 3 buổi tự học trực tuyến trên Google Classroom theo tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ trực tuyến của giảng viên, thời lượng khoảng 60 phút/1 buổi, thời gian linh hoạt do Thầy/Cô chủ động sắp xếp.
– Giảng viên tham gia 01 buổi hướng dẫn trực tiếp tại CTE (P.603 nhà C1T, 144 Xuân Thủy) vào chiều ngày 07/10/2020, thời lượng 150 phút.
Thời gian: từ 01/10/2020 – 07/10/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới GV qua email đăng ký).
‼️ Link đăng ký tham gia khóa học: https://forms.gle/QeBHSSVaf3tXmME47
Thời hạn nhận đăng ký: Trước 9:00 sáng ngày 01/10/2020
Thầy/Cô vui lòng cung cấp thông tin liên hệ theo form này để CTE gửi thông tin, tài liệu, hướng dẫn tham gia khóa học tới Thầy/Cô. Trân trọng.
Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply