Tọa đàm đổi mới về phương pháp dạy học

Thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy tại Đại học Quốc gia  Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo  chất lượng giáo dục tổ chức chuỗi tọa đàm về đổi mới phương pháp dạy học dành cho giảng viên tại ĐHQGHN, cụ thể như sau:

  1. Về chương trình và thời gian các tọa đàm.
  2. Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Tầng 7, C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Thành phần: Giảng viên tham gia giảng dạy tại ĐHQGHN
STT Tên tọa đàm Nội dung chính Thời gian
TĐ1 Đổi mới giảng dạy sử dụng Game mô phỏng – Lịch sử và lợi ích sử dụng game trong giáo dục đại học.
– Những kinh nghiệm thiết kế và sử dụng game trong giảng dạy tại Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
– Trải nghiệm game mô phỏng “Gia đình thịnh vượng” trong giảng dạy môn học Tài chính cá nhân.
– Giới thiệu về Đề án phát triển game mô phỏng trong giảng dạy của ĐHQGHN. 

Báo cáo viên:

– TS. Đinh Thị Thanh Vân, TS. Hoàng Thị Bảo Thoa, TS. Trịnh Thị Phan Lan – Trường ĐH Kinh tế.

– TS. Lê Thanh Huyền, Trường ĐH Giáo dục.

– NCS. Nguyễn Mai Hương, Ban KHTC, ĐHQGHN.

24/10/2019

(Chiều thứ Năm)

 

TĐ2 Tích hợp, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên qua các hoạt động dạy-học – Triết lý giáo dục và các khung lý thuyết nền tảng cho việc tích hợp và phát triển các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động dạy-học

– Các nguyên tắc và cách thức tích hợp kỹ năng mềm vào các hoạt động dạy-học

– Sử dụng các công cụ kiểm tra đánh giá như thế nào để hỗ trợ người học trong việc phát triển kỹ năng mềm

– Những thách thức trong quá trình thực hiện và các giải pháp

– Giới thiệu một số hoạt động học tập điển hình.

Báo cáo viên:

– TS. Nguyễn Thu Lệ Hằng, ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng, ThS. Đỗ Hạnh Chi – bộ môn Chất lượng cao, Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ.

– TS. Đào Thị Diệu Linh – bộ môn Tâm lý Giáo dục, Trường ĐH Ngoại ngữ.

– TS. Lê Thanh Huyền, Trường ĐH Giáo dục.

07/11/2019 (Chiều thứ Năm)
TĐ3 Cá thể hóa trong hoạt động dạy học – một tiếp cận hiệu quả để đánh thức tiềm lực sinh viên. –  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tiềm năng chờ đánh thức trong dạy – học đại học.

– Cá thể hóa và đa đạng hóa: câu chuyện song hành.

– Mở thêm những cánh cửa mới: Trao đổi, thảo luận.

Báo cáo viên:

– TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng, Trường ĐH KHXH&NV.

– TS. Dư Đức Thắng – Khoa Các khoa học liên ngành.

12/11/2019 (Chiều thứ Ba)
TĐ4 Thấu cảm – Chìa khóa đồng hành cùng sinh viên – Bối cảnh mới của giáo dục đại học – Tìm cơ hội trong thách thức.

– Thấu cảm người học thế hệ mới – Khơi nguồn cảm xúc và những điều thú vị.

– Góc nhìn đa chiều về sự đồng hành cùng sinh viên (Lắng nghe và đánh thức tiềm lực cho sinh viên trong những buổi học đầu tiên; Đồng hành cùng học viên sau đại học).

– Thực hành một hoạt động thấu cảm sinh viên.

Báo cáo viên:

– ThS. Nguyễn Thị Hải Hà, Trường ĐH Kinh tế.

– TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng, Trường ĐH KHXH&NV.

– TS. Dư Đức Thắng, Khoa Các khoa học liên ngành.

29/11/2019 (Chiều thứ Sáu)

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Tuyết Anh – Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục,Tầng 7, C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội điện thoại: 0388.968.381

Hoặc thông qua email của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy – Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục: cte@vnu.edu.vn

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply