Tọa đàm số 5: “Lớp học đảo ngược – Kích hoạt sáng tạo thế hệ Z”

          On December 17, 2019, the Center for Teaching Support, the Institute of Education Quality Assurance, VNU organized a seminar “Inverted Classes – Generation Z Creation Activation” at the University of Economics, VNU. This seminar number 5 is part of a series of seminars on university teaching method innovation organized by the Teaching Support Center to implement the Plan to renovate teaching activities at VNU in the period of 2019 – 2025. Sharing at the seminar were lecturers from University of Economics, University of Foreign Languages ​​and Center for Physical Education and Sports, VNU.

Nghiem Xuan Huy, Director of the Institute of Education Quality Assurance, VNU shared about the Teaching Support Center’s activities at the seminar

          At the seminar, the group of speakers shared with the lecturers the contents of the characteristics of Generation Z learners and effective teaching approaches; Microsoft Office applications in reverse classroom teaching; scope and conditions of application and the teacher’s role in the classroom reversed; integrate reverse class in Google classroom.

Generation Z are young people born after 1996, also known as cloud citizens . Z is the true digital generation, the first generation to grow up in networking, connecting with a huge global amount of information and instantly connecting the social community. Generation Z has never known a world in which they cannot immediately connect and seek answers to whatever questions arise in their heads. They learn everything on the Internet from a very early age, so they are very good at self-awareness, independence, innovation and goal orientation.

Characteristics of Generation Z learners Teaching approach
1. Like high-tech (tech savvy) Allows learning on smartphone or PC platforms connected to the network
2. Using social media (used social media) Connecting learning communities on social networks
3. Like visuals (prefer visual) Use videos, illustrations online
4. Enjoy highly connected online Allows online learning anytime, anywhere
5. Acquiring fast knowledge (fast acquisition of knowledge) Focus on explaining key terms
6. High entertainment demand (want to be entertained) Design games and learn through playing games
7. Short attention time (low attention time) Divide the lecture into small components, create short videos.
8. Demand fast response

Online group discussion, online answers

8 key characteristics of Generation Z learners and the respective teaching approaches of faculty (Source: Wahab et al., 2018)

Generation Z is a very different generation that teachers need to grasp in time to have an effective teaching approach. In the traditional way of teaching, teachers focus on imparting knowledge to learners and then assigning classwork or homework. This method makes learners absorb information passively instead of actively participating in the learning process. In the context of technology development and application in teaching, a new learning model arises, replacing the teacher-centered space into a collaborative, student-centered learning environment. is the model of the reversed class (Flipped classroom).

Nguyen Thi Thu – Center for Financial Education and Sports shared about the main characteristics of Generation Z learners and corresponding teaching approaches of lecturers

Inverted classroom is a pedagogical method in which direct instruction moves from group learning space to individual learning space, group space is transformed into active interactive learning environment as the instructor students apply concepts and participate in problem creation (Flipped Learning Network).

Reverse class model

The 4 “pillars” of Reverse Classroom

In the reverse classroom model, students watch online lectures before class. Class time will be devoted to learning activities that help students master skills through hands-on exercises and collaborative discussion. Students are active in learning, researching theory, they can access video at any time, can stop lectures, take notes and review if necessary. This is not possible if students listen to the teacher teaching in class. ELearning technology helps students gain a deeper understanding SBOBET of the theory so they are ready to participate in group lessons and practice advanced exercises in class time. Inversion classrooms allow teachers to spend more time with individual students who have not yet fully understood the lesson. This helps learners to be more confident and to study more effectively. According to Hamdan and McKnight (2013),FLIP is as follows:

(i) Flexible teaching environment ( F lexible environments): Teaching environment is not merely rearranging classroom space to suit class activities, but also flexible adjustment of Timeline is consistent with the speed of learners in class.

(ii) L earning culture: The shift in learning culture is understood here as the transition from teacher-centered teaching to method student-centered. This transformation is intended to help learners experience the topic more deeply through a more proactive approach.

(iii) Intentional content ( I ntentional content): Instructors need to evaluate which documents should be given to learners first, and design learning activities in class to reinforce the content knowledge. wake up that.

(iv) Professional educators ( P rofessional educators): Teachers must follow closely to manage learners, evaluate the learners’ acquisition of knowledge, give feedback to help learners master their knowledge. and skills.

It is the four above-mentioned factors (with the initials in English combined into FLIP) that make up 4 important “pillars” of the reversed class.

However, it should be noted that there is no universal template for applying reverse class, each teacher will have different application method for each part class and each student object. On the other hand, many teachers feel that implementing the inversion classroom model will take them time and effort to prepare. That may be true, but only in the beginning. In fact, it takes lecturers time to build online courses, search for materials and design learning activities to help students actively and actively study. However, after first applying the reverse class, teachers can collect and collect a variety of resources to use in future classes.

Le Thi Hong Duyen, University of Foreign Languages presents 4 “pillars” of the reverse classroom according to Hamdan and McKnight (2013)

Muốn quá trình đảo ngược thành công thì bài giảng online phải hấp dẫn để lôi cuốn người học không bị sao lãng việc học tập. Một trong những bước để nghịch đảo bài giảng là thiết kế các video bài giảng ngắn từ 5 đến 7 phút và đăng tải lên hệ thống quản lý lớp học Google classroom để người học có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Sau đây là một số bước thiết kế video bài giảng sử dụng công cụ powerpoint recorder.

Trước hết, giảng viên cần xác định phần nội dung bài giảng nào cần được đảo ngược. Một số dấu hiệu nhận biết có thể dựa trên kết quả đánh giá, phản hồi của sinh viên như các nội dung kiến thức sinh viên gặp khó khăn và thường yêu cầu giảng viên giải thích lại, các nội dung đa số sinh viên bị nhầm lẫn trong bài kiểm tra, các bài giảng cần nhiều thời lượng để chữa bài tập,… Sau đó, giảng viên sẽ tiến hành thu âm bài giảng sử dụng công cụ powerpoint recorder theo các bước nêu trên. Bên cạnh đó, giảng viên có thể tiếp cận nguồn tài liệu mở trên mạng để sử dụng trong lớp học đảo ngược. Một số tiêu chí lựa chọn nguồn tài liệu online là các tài liệu có tính ứng dụng cao và có hình ảnh, âm thanh sống động để tạo sức lôi cuốn với người học.

ThS. Nguyễn Thị Hải Hà, Trường ĐH Ngoại ngữ chia sẻ về ứng dụng Microsoft Office trong giảng dạy lớp học đảo ngược

Một bước quan trọng trong quá trình triển khai mô hình lớp học đảo ngược là khâu kiểm tra, đánh giá. Giảng viên có thể sử dụng các công cụ Kahoot, Quizizz, Microsoft form, Google form, … để thiết kế các bài kiểm tra trực tuyến. Qua đó, giảng viên có thể đánh giá được mức độ hiểu bài của từng sinh viên và tập trung thời gian trên lớp chữa các câu hỏi, bài tập có tỷ lệ lỗi cao nhất và củng cố lại kiến thức và kỹ năng làm bài cho sinh viên.

Ngoài ra, để kích hoạt sự sáng tạo của người học thế hệ Z, bên cạnh đảo ngược bài giảng, giảng viên cũng có thể đảo ngược hình thức thảo luận nhóm và thậm chí là hình thức kiểm tra, đánh giá. Thay vì việc giao bài tập nhóm cho sinh viên chuẩn bị ở nhà và lên lớp trình bày, giảng viên giao cho từng nhóm thuyết trình online trước và đăng tải trên google classroom; yêu cầu các nhóm còn lại tìm hiểu trước bài thuyết trình ở nhà. Thời gian trên lớp chỉ dành cho phần câu hỏi và phân tích, bình luận chuyên sâu về một vấn đề. Qua đó, sinh viên có đủ thời gian để nghiên cứu và cùng tương tác, phản biện để có thể giải quyết thỏa đáng một vấn đề trong bài tập nhóm.

Một trong những điều kiện để triển khai mô hình lớp học đảo ngược thành công là giảng viên cần chủ động tìm hiểu và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Giảng viên có thể sử dụng ứng dụng của Microsoft office để soạn bài giảng, giao bài tập và theo dõi tiến độ trả bài như OneNote, Sway và Teams,…

Nguyễn Thị Hương Liên, Trường ĐH Kinh tế chia sẻ với giảng viên về tích hợp lớp học đảo ngược trong Google classroom

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những nhược điểm khi vận dụng vào quá trình dạy học do đặc thù của giáo dục mỗi nước cũng như trình độ và đặc điểm của người học. Giáo viên phải dành nhiều thời gian chuẩn bị hơn so với lớp học truyền thống, ít nhất là trong thời gian đầu. Trong thực tế, khó có thể tìm ra điểm cân bằng giữa thời lượng hướng dẫn (bài giảng online) và hoạt động trên lớp. Đặc biệt, giảng viên có thể phải đối diện với các vấn đề như học sinh không chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hoặc quan ngại về thời gian ngồi trước màn hình nhiều hơn tiếp xúc với mọi người và địa điểm thực tế của sinh viên.

Mặc dù còn tồn tại những vấn đề trên, mô hình lớp học đảo ngược vẫn được đánh giá là mô hình giáo dục tiên tiến dựa trên sự phát triển của công nghệ, có thể sử dụng hiệu quả nhằm kích hoạt sự chủ động, sáng tạo của sinh viên.

The seminar ended with a message sent to each instructor, ” Don’t just reverse the class, reverse the teacher”. Every teacher wants to change to a new approach, the first thing to do is change himself.

(Source: http://www.steve-wheeler.co.uk/2014/03/flipping-teacher.html )

Some pictures at the seminar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply