Tọa đàm - Hội thảo

All Tọa đàm - Hội thảo
Th7
29

Khởi động hoạt động CTE

Chuỗi sự kiện nhân dịp ra mắt Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy ĐHQGHN

By VNU CTE |
DETAIL
Th7
29

Tặng sách “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học”

Sản phẩm đầu tiên của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy ĐHQGHN dành tặng cho các nhà giáo của ĐHQGHN nhân sự kiện ra mắt Trung tâm.

By VNU CTE |
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/