Thông báo Giải thưởng đổi mới giảng dạy ĐHQGHN 2021

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng, ĐHQGHN trân trọng thông báo và mời quý thầy cô là giáo viên, giảng viên ĐHQGHN tham gia dự thi Giải thưởng Đổi mới giảng dạy của ĐHQGHN năm 2021 (VNU Teaching Awards 2021) với các nội dung sau:

1. Chủ đề cuộc thi:


Linh hoạt – Mẫu mực – Sáng tạo (LMS)

trong tổ chức dạy học


2. Mục đích:

– Khuyến khích và lan tỏa tinh thần đổi mới giảng dạy trong cộng đồng giảng viên, giáo viên (sau đây gọi chung là giảng viên) ĐHQGHN thông qua việc ứng dụng phương pháp và công nghệ dạy học mới.

– Sử dụng hiệu quả các công cụ, ứng dụng công nghệ, hệ thống quản lý học tập trực tuyến VNU LMS (tại địa chỉ http://lms.vnu.edu.vn) và các hệ thống tương đương để tổ chức hoạt động dạy học theo tiếp cận giáo dục kết hợp (Blended Learning), thể hiện được tính linh hoạt, chuẩn mực và sáng tạo trong tổ chức dạy học

3. Hạng mục dự thi và cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN năm 2021 gồm 5 hạng mục dự thi sau:


Hạng mục 1: “Tổ chức giảng dạy học phần xuất sắc trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)” trao cho cho 05 học phần xuất sắc nhất


Hạng mục 2: “Xây dựng video bài giảng xuất sắc nhất” với giải thưởng dành cho 05 bài giảng dưới dạng video xuất sắc nhất


Hạng mục 3: “Tổ chức hoạt động kiểm tra – đánh giá trực tuyến xuất sắc nhất” với giải thưởng dành cho 05 hoạt động kiểm tra – đánh giá xuất sắc nhất


Hạng mục 4: “Kết hợp các công cụ trực tuyến để tổ chức giảng dạy hiệu quả” với giải thưởng cho 05 giải pháp xuất sắc nhất


Hạng mục 5: “Tổ chức nguồn học liệu xuất sắc trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến” với giải thưởng dành cho 05 nguồn học liệu xuất sắc nhất


Các giải thưởng sẽ được trao cho các giảng viên xuất sắc tại Ngày hội Đổi mới giảng dạy ĐHQGHN năm 2021 (VNU Teaching Festival 2021) dự kiến tổ chức vào tháng 1/2022.

4. Đối tượng tham gia: Giảng viên và giáo viên đang tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học và các trường phổ thông tại ĐHQGHN.

5. Thể lệ và thời gian gửi sản phẩm dự thi:

–  Các ứng viên đăng kí dự thi trước ngày 25/8/2021

– Sản phẩm dự thi gửi về Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy trước ngày 20/12/2021

– Phiếu đăng ký và sản phẩm dự thi gửi về Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy theo địa chỉ email: cte@vnu.edu.vn (bản mềm); và gửi về địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Tầng 7 nhà C1T, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (bản cứng).

– Các ứng viên có thể tham gia theo nhóm hoặc cá nhân ở nhiều hạng mục dự thi khác nhau (không giới hạn số sản phẩm dự thi). Mỗi nhóm tham gia dự thi có không quá 10 giảng viên/giáo viên.

– Hiện tại do đang trong thời gian dãn cách vì dịch bệnh nên thầy cô có thể đăng ký qua kênh online trước tại đường dẫn: Link đăng ký giải thưởng 2021, rồi bổ sung bản cứng sau.

(Thông tin chi tiết về hạng mục dự thi, cách thức tham gia, tiêu chí đánh giá, kế hoạch tổ chức chi tiết,… xin vui lòng xem tại Phụ lục 1; Mẫu phiếu đăng ký và báo cáo thuyết minh sản phẩm… xin vui lòng xem tại Phụ lục 2)

Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN là sáng kiến của Trung tâm HTGD được tổ chức thường niên cùng với sự kiện Ngày hội Đổi mới giảng dạy ĐHQGHN (VNU Teaching Festival) với ý nghĩa cổ vũ, lan tỏa tinh thần đổi mới, hỗ trợ và tôn vinh những giảng viên có sáng kiến và đóng góp xuất sắc cho hoạt động dạy – học tại ĐHQGHN.

Trong thời gian tới, Trung tâm HTGD sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động (tập huấn, tọa đàm, bản tin) liên quan đến nội dung Giải thưởng và hỗ trợ để các giảng viên có sự chuẩn bị hiệu quả khi tham gia Giải thưởng.

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục kính đề nghị các đơn vị thông báo đến đội ngũ giảng viên của đơn vị, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia Giải thưởng.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Anh – Trung tâm HTGD – Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, điện thoại: 0388.968.381 hoặc email: cte@vnu.edu.vn.

Các phụ lục kèm theo:

 

CTE Media

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply