Thông báo Giải thưởng đổi mới giảng dạy ĐHQGHN 2020

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, ĐHQGHN trân trọng thông báo và mời quý thầy cô là giảng viên, giáo viên ĐHQGHN tham gia dự thi Giải thưởng Đổi mới giảng dạy của ĐHQGHN năm 2020 (VNU Teaching Awards 2020) với các nội dung sau:

1. Chủ đề cuộc thi: “Đổi mới hoạt động dạy – học theo tiếp cận giáo dục kết hợp”

2. Mục đích:

– Khuyến khích và hỗ trợ việc triển khai các ý tưởng, sáng kiến về đổi mới hoạt động dạy – học của giảng viên, giáo viên (sau đây gọi chung là giảng viên) tại các đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc ĐHQGHN thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp giáo dục hiện đại trong hoạt động dạy – học.

– Thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến của giảng viên trong hoạt động giảng dạy.

3. Hạng mục dự thi và cơ cấu giải thưởng:

Trung tâm HTGD sẽ trao giải thưởng và/hoặc kinh phí hỗ trợ cho các  giảng viên tham gia Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN theo 03 hạng mục dưới đây:

Hạng mục 1 – Dự án xuất sắc về xây dựng học phần/ môn học: 05 dự án được lựa chọn sẽ được Trung tâm HTGD ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí để triển khai, với mức hỗ trợ kinh phí tối đa là 20 triệu đồng/dự án (theo đề xuất kinh phí tại Thuyết minh dự án) và được trao giải thưởng “Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo 2020” (VNU Innovative Educators 2020) của ĐHQGHN.

Hạng mục 2 – Thực hành xuất sắc về đổi mới giảng dạy: 05 giải thưởng về: Quản lý lớp học xuất sắc, Bài giảng điện tử xuất sắc, Phương pháp giảng dạy xuất sắc, Học liệu xuất sắc, Hoạt động kiểm tra đánh giá xuất sắc.

Hạng mục 3 – Ý tưởng xuất sắc về đổi mới giảng dạy: 10 giải thưởng dành cho 10 ý tưởng đổi mới giảng dạy xuất sắc, độc đáo nhất (thể hiện dưới dạng poster).

Các giải thưởng sẽ được trao cho các giảng viên xuất sắc tại Ngày hội Đổi mới giảng dạy ĐHQGHN (VNU Teaching Festival) dự kiến tổ chức vào tháng 1/2021.

4. Đối tượng tham gia: Giảng viên và giáo viên đang tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học và các trường phổ thông tại ĐHQGHN.

5. Thể lệ và thời gian gửi sản phẩm dự thi:

–  Các ứng viên gửi hồ sơ đăng kí dự thi hạng mục 1 trước ngày 5/9/2020.

– Các ứng viên gửi sản phẩm đăng ký dự thi hạng mục 2 và 3 trước ngày 25/10/2020.

– Hồ sơ/ sản phẩm dự thi gửi về Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy theo địa chỉ email: cte@vnu.edu.vn (bản mềm); và gửi về địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Tầng 7 nhà C1T, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (bản cứng).

– Các ứng viên có thể tham gia theo nhóm hoặc cá nhân ở nhiều hạng mục dự thi khác nhau. Mỗi hạng mục gửi không quá 02 hồ sơ dự thi.

(Thông tin chi tiết về hạng mục dự thi, cách thức tham gia, tiêu chí đánh giá, kế hoạch tổ chức chi tiết,… xin vui lòng xem tại Phụ lục 1; Mẫu phiếu đăng ký và thuyết minh dự án/ sản phẩm/ ý tưởng… xin vui lòng xem tại Phụ lục 2, 3, 4 )

Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN là sáng kiến của Trung tâm HTGD được tổ chức thường niên cùng với sự kiện Ngày hội Đổi mới giảng dạy ĐHQGHN (VNU Teaching Festival) với ý nghĩa cổ vũ, lan tỏa tinh thần đổi mới, hỗ trợ và tôn vinh những giảng viên có sáng kiến và đóng góp xuất sắc cho hoạt động dạy – học tại ĐHQGHN.

Trong thời gian tới, Trung tâm HTGD sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động (tập huấn, tọa đàm, bản tin) liên quan đến nội dung Giải thưởng và hỗ trợ để các giảng viên có sự chuẩn bị hiệu quả khi tham gia Giải thưởng.

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục kính đề nghị các đơn vị thông báo đến đội ngũ giảng viên của đơn vị, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia Giải thưởng.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Anh – Trung tâm HTGD – Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, điện thoại: 0388.968.381 hoặc email: cte@vnu.edu.vn.

Các phụ lục kèm theo:

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply