Xây dựng video bài giảng và tổ chức dạy học khóa học Tư duy thiết kế (Design Thinking) trên nền tảng Wewiin

Xây dựng video bài giảng và tổ chức dạy học khóa học Tư duy thiết kế (Design Thinking) trên nền tảng Wewiin

Khóa học Design Thinking – Tư duy thiết kế trên nền tảng Wiwiin là khóa học đầu tiên về Design Thinking – Tư duy thiết được thiết kế dạng MOOC bằng tiếng Việt, có cấp chứng nhận, có thể sử dụng như một “mini course” độc lập, thích hợp với việc tự học để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra về kỹ năng, thái độ trong nhiều chương trình đào tạo cử nhân, cũng có thể kết hợp trong nhiều học phần giảng dạy để bổ trợ cho sinh viên, nâng cao khả năng thực hành, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tạo đà cho sinh viên phát triển khả năng sáng tạo, tư duy khởi nghiệp…

  1. Tên sản phẩm (SP 09): Xây dựng video bài giảng và tổ chức dạy học khóa học Tư duy thiết kế (Design Thinking) trên nền tảng Wewiin.
  2. Hạng mục dự thi: Hạng mục 1 – Tổ chức giảng dạy học phần xuất sắc trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Hạng mục 2 – Xây dựng video bài giảng xuất sắc nhất.
  3. Tác giả: TS. Lê Thanh Huyền – Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN
  4. Mô tả hoạt động thực hành giảng dạy:

– Căn cứ thực hiện:

+ Định hướng Đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy học của ĐHQGHN nói chung và của ĐH Giáo dục nói riêng

+ Học phần Tư duy thiết kế đã được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân chính quy của trường ĐH Giáo dục

+ Nhu cầu phát triển kỹ năng mềm và kỹ năng bổ trợ của sinh viên ĐHQGHN và sinh viên của các trường ĐH trên cả nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid

+ Nhu cầu tự học của Giáo viên, giảng viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid và quỹ thời gian hạn hẹp

– Bối cảnh thực hiện:

+ Các khóa học về nâng cao năng lực giảng viên, phát triển tư duy Đổi mới sáng tạo và tư duy Khởi nghiệp cho Giảng viên và sinh viên của ĐHQGHN được tổ chức thường xuyên, với các quy mô và phạm vi đào tạo đa dạng.

+ Yêu cầu của xã hội và yêu cầu của đào tạo đại học: dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp, mô hình đào tạo đa dạng, linh hoạt, thời gian đào tạo có xu hướng ngắn gọn, nội dung cô đọng, hàm lượng thông tin cao, khuyến khích phát triển kỹ năng qua thực hành, triển khai kiểm tra đánh giá tiếp cận năng lực…

+ Các khóa học dạng MOOC có kết cấu tinh gọn, có cấp chứng nhận/chứng chỉ cho người học trở thành xu thế tất yếu của giáo dục

– Nội dung thực hiện: Khóa học Tư duy thiêt kế (Design Thinking) dạng MOOC trên nền tảng WEWIIN, có cấp chứng nhận hoàn thành, được tổ chức miễn phí cho mọi đối tượng người học.

Phần 1: Giới thiệu chung về Tư duy thiết kế

Phần 2: Empathy – Thấu cảm

Phần 3: Lên ý tưởng – Tìm giải pháp – Làm mẫu thử

Phần 4: Thử nghiệm – Pitching và Tổng kết khóa học

– Cách thức tham gia khóa học: Tạo tài khoản cá nhân -> Vào học

– Cách thức học:

+  Bắt đầu từ phẩn 1: Xem video bài học ở mỗi phần -> Đọc tài liệu tham khảo -> Làm bài test

+  Học lần lượt từ phần 1 đến phần 4

+ Các bài tập thực hành là các gợi ý thức hành kiến thức của khóa học

– Cách thức kiểm tra đánh giá: Bắt buộc hoàn thành các bài test trắc nghiệm ở mỗi phần và khuyến thực hiện các bài tập thực hành. Mỗi bài test cần đạt ít nhất 80/100 điểm để hoàn thành.

– Lấy chứng chỉ: Quản lý hồ sơ cá nhân -> tải chứng chỉ

– Kết quả thực hiện:  khóa học đã có trên 1200 lượt view; trên 100 người theo học và được cấp chứng nhận hoàn thành. Các đối tượng người học là giảng viên, sinh viên và các cá nhân khác trong và ngoài ĐHQGHN. Khóa học nhận được các phản hồi tích cực của học viên.

  1. Các ưu điểm và tác động tích cực của thực hành giảng dạy

– Các khía cạnh đổi mới so với thực hành tương ứng theo phương thức truyền thống:

Các khóa  học về Design Thinking – Tư duy thiết kế trước đây thường được tổ chức offline, hoặc online trên các nền tảng trực tuyến như Zoom, Google Meet. Trên COURSERA có một số khóa học về Design Thinking của Đại học Virginia, Đại học Sydney, Học viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Đại học Califonia San Diego… Các khóa học này thường bằng tiếng Anh, yêu cầu thời gian tham gia học tập online khoản 6 – 12 giờ.

Khóa học Design Thinking – Tư duy thiết kế trên nền tảng Wiwiin là khóa học đầu tiên về Design Thinking – Tư duy thiết được thiết kế dạng MOOC bằng tiếng Việt, có cấp chứng nhận, và chỉ yêu cầu thời gian học là 1 – 2 giờ, phù hợp với hầu hết các đối tượng và đặc biệt hữu ích với giảng viên, giáo viên, sinh viên. Khóa học là một khởi đầu tốt cho các startup.

– Sự phù hợp với tiếp cận giáo dục kết hợp (Blended Learning) và giáo dục đáp ứng chuẩn đầu ra (Outcome-Based Education):

+ Khóa học tổ chức 100% online, có các bài test  để kiểm tra đánh giá.

+ Khóa học có thể là một “mini course” độc lập, thích hợp với việc tự học để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên để đáp ứng các chuẩn đầu ra về kỹ năng, thái độ trong nhiều chương trình đào tạo cử nhân

+ Khóa học rất phù hợp để kết hợp học tập trong nhiều học phần giảng dạy của giảng viên để bổ trợ cho sinh viên, nâng cao khả năng thực hành, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề… Ngoài ra, nó có thể tạo đà cho sinh viên phát triển khả năng sáng tạo, tư duy khơỉ nghiệp…

– Tính hiệu quả: Khóa học giúp học viên phát triển nhiều kỹ năng. Trong đó nổi bật nhất kỹ năng thực hành, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề… Ngoài ra, khoá học có thể tạo đà cho sinh viên phát triển khả năng sáng tạo, cài đặt tư duy khởi nghiệp…

– Những tác động tích cực tới việc tổ chức giảng dạy học phần

+ Qua thử nghiệm kết hợp đào tạo như một nội dung của học phần Khởi nghiệp cho sinh viên năm thứ nhất tại ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, năm 2021, khóa học này đã giúp cho cá nhóm sinh viên xây dựng thành công các dự án khởi nghiệp và nâng cao điểm học tập.

+ Sinh viên hào hứng tham gia học tập và rất phấn khởi khi nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học. Ngoài ra, các sinh viên cũng tích cự tham gia hoạt động nhóm và có sự gắn kết cao kể cả khi các em chưa từng được gặp nhau ngoài đời.

+ Các giảng viên phụ trách học phần đã tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức hướng dẫn thực hành.

            Thầy cô có thể trải nghiệm khoá học ngắn trên tại link (Đăng ký dễ dàng bằng email)

 https://bethebest.wewiin.com/khoa-hoc/design-thinking-tu-duy-thiet-ke-1576.html

               Giao diện khoá học Design Thinking – Tư duy thiết kế trên nền tảng Wewiin

Thiết kế cây nội dung khoá học trên nền tảng Wewiin

 

Bài Quick Test trên nền tảng Wewiin

Poster

INFEQA-CTE Media

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply